Meerssense VVD

De Meerssense VVD staat voor:

 • onze liberale kernwaarden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid;
 • duurzame oplossingen gebaseerd op rationele en doordachte overwegingen in goed overleg met onze inwoners;
 • een gezond economisch beleid met ruimte voor ondernemerschap;
 • een realistische en lange termijn sluitende begroting met indien mogelijk lastenverlichting voor ondernemers en inwoners maar wel in deze volgorde;

Wij willen dit bereiken door:

 • gebruik te maken van de kracht van een sterke landelijke volkspartij;
 • capabele mensen en noodzakelijke deskundigheid op het gebied van de lokale problematiek;
 • in goed overleg met de inwoners zoeken van oplossingen.

Bent u geïnteresseerd in de lokale problematiek van Meerssen zoals bijvoorbeeld:

 • de toekomstbestendigheid van onze gemeente;
 • de bestuursproblematiek en organisatie van Meerssen;
 • de bestaande problemen binnen het sociale domein;
 • de ontwikkelingen rond het vliegveld (MAA);
 • de woonlasten voor onze burgers;
 • de wateroverlast en verkeersproblematiek;
 • de ontwikkelingen van onze dorpskernen en het verenigingsleven;

dan willen wij heel graag met u in gesprek over deze thema’s.

Heeft u vragen, belangstelling en/of heeft u interesse in de Meerssense VVD neem dan contact met ons op en stuur een mail naar: info@vvdmeerssen.nl