VVD toont zich betrokken aan verontruste buurtbewoners Rothem

Op initiatief van Yves Koumans en René van Beekum (beiden burgerraadslid namens de VVD), hebben dinsdag 10 november jl. heel wat verontruste bewoners van de Klinkenberg in Rothem de reguliere vergadering van het Buurtnetwerk Rothem bezocht. Directe aanleiding voor de onrust onder buurtbewoners vormde het onlangs in weekblad de Geulbode geplaatste bericht met betrekking tot de aanvraag van een vergunning voor het openen van een nachtwinkel in het pand Klinkenberg 150.

De buurtbewoners troffen het omdat wethouder Glimmerveen binnen het kader van zijn kennismakingsrondje langs de buurtnetwerken deze avond in Rothem aanwezig was.

Er was veel ruimte voor een open discussie waarbij door buurtbewoners onder meer de volgende argumenten naar voren werden gebracht:

          buurtbewoners zitten niet te wachten op een nachtwinkel omdat op loopafstand een Jumbo met ruime openingstijden aanwezig is;

           op de Klinkenberg is nu al een groot gebrek aan parkeerruimte, opening van een nachtwinkel kan tot verkeersonveilige situaties leiden;

           Rothem heeft veel last van hangplekken zowel voor de kerk als in het parkje schuin tegenover het pand Klinkenberg 150, de vrees bestaat dat het openen van een nachtwinkel in de nabijheid zal leiden tot meer overlast en aantrekking van geïnteresseerden buiten Rothem;

           aankomend en vertrekkend verkeer zal leiden tot veel geluidsoverlast vooral in nachtelijke uren.

Wethouder Glimmerveen maakte duidelijk dat er op dit moment nog geen vergunning is verstrekt. Vanuit het buurtnetwerk werd begrip getoond voor de ontstane onrust en werd de bewoners geadviseerd om zo veel mogelijk individueel bezwaar te maken bij de Gemeente met goed onderbouwde argumenten.

Van de aanwezigheid van verontruste buurtbewoners werd dankbaar gebruikt om nader in te gaan op de doelstelling van het buurtnetwerk, de beoogde doorontwikkeling, de actuele situatie in Rothem en initiateven om te komen tot een buurtpreventienetwerk.