Deelname VVD aan coalitieonderhandelingen

Na de val van de coalitie in Meerssen is de VVD uitgenodigd voor een gesprek door de partijen Focus en PGM. Na een aantal verkennende gesprekken werd op maandag 8 juni 2015 gestart met de daadwerkelijke onderhandelingen.

Wij hebben als VVD in 2014 tot op het laatste moment onze bijdrage geleverd aan het coalitieakkoord "Meer uit Meerssen halen". Het bestaande coalitieakkoord is dan ook het vertrekpunt geweest van de onderhandelingen tussen de drie partijen. Dat is in ieder geval de snelheid van het proces ten goede gekomen. Das is des te meer noodzakelijk omdat er op korte termijn, voor medio juli, besluiten genomen moeten worden over diverse zaken.  

Wij verwachten dat we de onderhandelingen positief kunnen afsluiten en er zo voor kunnen zorgen dat er een nieuw akkoord komt zodat Meersssen weer bestuurd kan worden. Door de drie partijen zullen dan ook de wethouders worden voorgedragen.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.