Kernpunten van beleid

Onze kernpunten van beleid voor de periode 2014-2018 zijn: 

Lokaal bestuur “voor en door de burgers van Meerssen”

 • verkleinen afstand tussen burger en politiek o.a. raadsvergaderingen in elke kern
 • klantvriendelijke dienstverlening en minder regels
 • wel samenwerking maar geen samenvoeging met buurgemeenten

 

Tarieven en heffingen “indien nodig en betaalbaar”

 • parkeergelden dienen geen melkkoe van de gemeente te worden
 • ozb dient geen sluitpost van de gemeente te zijn
 • hondenbelasting gebruiken voor voldoende uitlaatplaatsen en poepafvalbakken

 

Veiligheid “noodzakelijk, steeds méér”

 • politie, buurtnetwerken, sociale controle zorgen voor een veiligere woonomgeving
 • overleg met Maastricht over een betere doorstroming en afschaffing doseerlichten
 • geen coffeeshops nabij de gemeentegrens van Meerssen

 

Verenigingen “de specie van Meerssen”

 • stimuleren en instand houden van het verenigingsleven
 • oud papier blijven inzamelen via verenigingen
 • geen bezuinigingen op sportvelden

 

Leefbaarheid “in het belang van en voor ons allemaal”

 • stimulering en behoud van culturele activiteiten en (sport)evenementen
 • het vergroten van de burgerparticipatie
 • voldoende voorzieningen in de kernen voor senioren en gehandicapten

 

Kern Bunde

 • herbestemming en adequate invulling open plek tussen Pletsstraat en Agnesplein
 • behoud open gebieden in de Burcht-West en tussen Iepenlaan en Weerterstraat
 • aanpassing blackspot kruising Vliegenstraat/Pletsstraat

 

Kern Geulle/Moorveld

 • aandacht en terugdringen sluipverkeer
 • maatregelen tegen spoorweglawaai en geluidsoverlast A2
 • behoud voetveer Geulle/Uikhoven

 

Kern Meerssen

 • afronden centrumplan/herinrichting Markt
 • opwaardering kerkplein Meerssen-West en omgeving
 • onderzoek naar inpassing zwembad “De Parel” in de ontwikkeling van het Geuldal

 

Kern Rothem

 • opwaardering/kwaliteitsverbetering omgeving Rothem Zuid
 • herbestemming voormalige hoeve Klinkenberg
 • vermindering overlast Ambijerweg door het realiseren van een afrit

 

Kern Ulestraten

 • realiseren van senioren- en eengezinswoningen aan de P. Schoenmakerstraat
 • realiseren van woningen met parkeergarage aan de St.Catharinastraat
 • nieuwbouw gymzaal tegenover de school aan de Kasteelstraat