Bunde nu maar ook in de toekomst niet zonder gemeenschapsvoorziening

In het Accommodatiebeleid fase 1 wordt voorgesteld om in het kader van de bezuinigingen, de wet Markt en Overheid en het bestemmingsplan, het Zalencentrum De Auw Kerk te Bunde uit het accommodatiebeleid te halen.

Voor de inwoners van de kern Bunde kwam dit nieuws zo vlak voor Kerst als een donderslag bij heldere hemel. Het werd het gesprek van de dag in deze kern en daarbuiten. 

Bert Ummels zal namens de VVD fractie een motie indienen waarin het college wordt verzocht een passende gemeenschapsvoorziening voor de verenigingen en de inwoners van Bunde te realiseren. Een passende gemeenschapsvoorziening dient voorhanden te blijven, waarbij de Auw Kerk als locatie niet wordt uitgesloten.

De volledige tekst van de motie treft u in de bijlage aan.