VVD stelt vragen over de verkeerssituaties Meerssenerweg en Fregatweg

In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders heeft de VVD fractie aandacht gevraagd voor de verkeerssituaties Meerssenerweg en Fregatweg in Maastricht.

De reden voor de vragen is dat inwoners zich zorgen maken over de onveilige verkeerssituatie en dat de situatie zorgt voor onnodige verkeershinder voor verkeer van uit Bunde en Meerssen. 

De complete tekst van de brief van onze fractie treft u in de bijlage aan.

Met een brief, gericht aan de verantwoordelijke wethouder in Meerssen, geeft wethouder Aarts van Maastricht uitleg over de situatie. Die brief treft u eveneens in de bijlage aan.