VVD Meerssen kiest voor zorgvuldige aanpak van de aanpassing OZB-tarieven.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer van 2017 is op initiatief van de VVD een motie aangenomen over de aanpassing van de OZB tarieven in de komende jaren. Aan het College is het verzoek gedaan om bij het opstellen van de begroting 2018-2021 te bezien of de voor 2018 en 2019 goedgekeurde verhoging van de OZB ter hoogte van 4,5% neerwaarts kan worden bijgesteld teneinde te komen tot een evenwichtige lastenverdeling over de jaren 2018-202.

In de bijlage vindt u de volledige tekst van de motie.