Bert Ummels draagt fractievoorzitterschap VVD over aan René van Beekum

Bert Ummels heeft te kennen gegeven het fractievoorzitterschap van de VVD per 15 oktober 2016 over te dragen aan  René van Beekum.

Hij motiveert zijn beslissing als volgt: “De noodzakelijke tijdsbesteding van het fractievoorzitterschap is op dit moment voor mij helaas niet meer te combineren met mijn werk- en privé-situatie. Binnen een tweemansfractie komt er heel veel werk op je af en zul je efficiënt met de beschikbare tijd om moeten gaan en tot een goede onderlinge taakverdeling moeten komen. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en wens René veel succes toe in zijn nieuwe functie. Mijn raadslidmaatschap zal ik uiteraard met volle inzet en enthousiasme blijven uitoefenen”.

De VVD respecteert de beslissing van Bert en wenst beiden in hun nieuwe rol veel succes toe.