Standpunt VVD over de snelfietsroute in de raadsvergadering van 8 september 2016

De VVD Meerssen heeft in de raadsvergadering van 8 september 2016 ten aanzien van de snelfietsroute vooral stil gestaan bij het proces van de afgelopen maanden en geconstateerd dat de communicatie tussen buurtnetwerken en gemeente maar ook binnen de buurtnetwerken met de burgers en tussen buurtnetwerken onderling moet verbeteren.

 

De VVD heeft vraagtekens geplaatst bij een te snelle keuze door de oppositie voor de zogenaamde West-variant zowel op het gebied van veiligheid als de noodzakelijke inspanningen om dit te realiseren. Het klinkt heel stoer om uit te dragen dat Meerssen zijn eigen keuzes moet kunnen maken maar de harde werkelijkheid is dat we in deze problematiek niet alleen aan het stuur zitten. We zullen moeten accepteren dat we in dialoog met aangrenzende gemeentes en de provincie moeten blijven teneinde te voorkomen dat we voor onze toekomstige plannen zoals bijvoorbeeld een goede oplossing voor de verkeersproblematiek in Ulestraten de deur niet dicht gooien.

 

Wij hebben aangegeven dat deze problematiek complex is en een zorgvuldige afweging vraagt van alle elementen. Vandaar onze instemming met de motie van de coalitie waarin het college wordt gevraagd om nu geen infrastructurele aanpassingen te doen maar eerst een evaluatie uit te voeren op nieuwe verkeersstromen, integrale verkeersproblematiek van Meerssen-West, de verkeersproblematiek van Ulestraten en een goede discussie over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-Plan.